Proiect „Intervenții integrate pe piața forței de muncă din regiunea de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse"

"Proiectul “„Intervenții integrate pe piața forței de muncă din regiunea de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria."

MOBGIRU

Referință proiect: 16.4.2.036

Contribuția Uniunii Europene prin FEDR: 539 696.56 euro

BENEFICIARI:
LEAD BENEFICIARY: Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Giurgiu
Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Giurgiu: Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Giurgiu
Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Giurgiu: Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Giurgiu
ACTIVITĂȚI:
Activitățile sunt orientate către dezvoltarea și implementarea unor metode inovative de promovare a ocupării forței de muncă în rândul persoanelor care își caută un loc de muncă.
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI SUNT:
O structură menită să promoveze măsurile active de ocupare a forței de muncă;
Oferă informații, consiliere și asistență pentru mobilitatea profesională și geografică a forței de muncă;
Sprijină oamenii în vederea ocupării forței de muncă prin servicii de instruire, formare profesională și asistență pentru începerea activităților independente;
Oferă consiliere personalizată;
Oferă cursuri de formare profesională necesare pe piața forței de muncă;
Oferă informații actualizate privind piața forței de muncă.
Pe acest site veți avea acces la informații despre: posturile vacante disponibile în regiunea Giurgiu-Ruse; angajatorii mari care au nevoie de un număr mare de angajați ce dețin calificări diferite; linkuri utile pentru a căuta locuri de muncă din afara regiunii și multe alte facilități pentru a vă oferi o perspectivă rapidă, clară și precisă asupra pieței forței de muncă.
Veți avea acces la o rețea vastă de informații și la oportunitatea de a vă prezenta cât mai bine experiența, abilitățile și cunoștințele în forme standardizate care vor fi puse la dispoziția angajatorilor din regiune, din țară și din întreaga Uniune Europeană.