Препоръки и съвети

Наемането на работна ръка от други страни в Европейското икономическо пространство (ЕИП) е възможност за предприятията да открият мотивирани и квалифицирани служители, особено в случаите на недостиг на национална работна ръка в определени икономически сектори. Това може да насърчи нововъведенита в предприятията и да повиши конкурентоспособността им.

Ако обаче нямате опит, намирането на работна ръка от друга европейска страна може да е трудна задача. Как да започнете? Какво трябва да обмислите? Кой може да ви предложи помощ и подкрепа?

Триетапният контролен лист по-долу ще ви даде представа за стъпките, които трябва да предприемете преди (проучване), по време на (процес на набиране на работна ръка от друга страна в ЕИП) и след (процес на задържане) набирането на работна ръка от чужбина.

Контролни листове: