"МЕГА КОМЕРС ООД"
Описание на фирмата

МЕГА КОМЕРС ООД Русе 7000 ул.Иван Ведър №33 п.к.28 тел.: +359 82 860140 тел.: +359 82 841271 факс: +359 82 841272 мобилен: +359 887 264508 email: office@megacomers-bg.com Фирма "Мега Комерс" ООД е дружество със 100% частна собственост. То се намира в Източна промишлено-индустриална зона на гр. Русе, на 5км. от пристанище “Запад”. Като член на Русенската търговско-индустриална камара, "Мега комерс" ООД е част от активната Русенска бизнес общност. Фирмата е основана е през 2000г. и е ориентирана основно към търговия, ремонт и поддръжка на пътно - строителни машини, основно трактори, булдозери С-100, Т-100М, Т-130, Т-170, Фадроми L34 и други. “Мега Комерс” ООД разполага с 18дка. собствена площ, от която 2000кв.м е застроена /офиси, производствени цехове, халета/, а останалата част е с бетонна настилка и напълно изградена инфраструктура. На територията и също така има ЖП рампа с коловоз и бензиностанция. Във връзка с местонахождението ú и всичко изброено по горе, управлението на фирмата в лицето на инж. Иванчо Кънчев има основание да счита, че може да предложи добри позиции за потенциално развитие и в други области на икономиката, в следствие на което фирмата е отворена за контакти, български и чуждестранни инвеститори, с цел - проект за съвместна дейност /представителство, производство, услуги и др./. Екипът от опитни специалисти води фирмата към осъществяване на целите и задачите които сме си поставили. Когато купувате машини и оборудване с общо и специално предназначение и нямате оферта от нас, тогава нямате най-добрата цена. Само имайте предвид, че по-добрата цена не означава по-лошо качество. Свържете се с нас и с удоволствие ще Ви го докажем. Фирма "Мега комерс" извършва следните услуги с булдозер Т-130: риголвале, оране, дисковане, почистване и подравняване на терени, терасиране, изкореняване, направа на горски пътища в гористи местности при дърводобив, рибарници, язовири, почистване на корени, обслужване на сметища, коренене на лозя, овошни градини, сечища, гори и др. Фирма "Мега комерс" извършва ремонти на всички руски двигатели и скоростни кутии/К-700, Т-150, ЮМЗ, МТЗ/ и на фадроми L-200, L-34.


Контакти
"МЕГА КОМЕРС ООД"
Всички обяви на "МЕГА КОМЕРС ООД"
Няма актуални обяви