"ДМБ ЕООД"
Описание на фирмата

ДМБ ЕООД Тел. 08117 2200 ДМВ ЕООД е създадена през 2007 година със седалище в гр. Русе. За сравнително краткото си време от своето съществуване се наложи успешно на пазара, като се открои с коректност, професионализъм и качество на извършваните дейности. Основен приоритет в нашата работа са доставката на течни горива и LPG. Стремежите на фирмата са насочени към разширяване на пазарния дял чрез запазване на доверието на настоящите ни партньори, както и привличането на нови такива. Към настоящия момент притежаваме две складови бази на територията на общините Русе и Враца, за съхранение, маркиране и блиндиране на горива, което ни дава основно предимство за бързи доставки и гъвкавост при тяхното изпълнение. Базите са оборудвани по последните изисквания и стандарти наложени от Българското законодателство. Доставките на предлаганите от нас продукти се извършват посредством собствени транспортни средства. Създадената структура от човешки и материални ресурси, както и постигнатите резултати до момента са фактори, гарантиращи качествени услуги, професионализъм и сигурност и ни доказват като надежден партньор, гарантиращ на сегашните и бъдещите ни контрагенти стабилни търговски отношения. Услуги СКЛАДОВА ОБРАБОТКА ПЕТРОЛНА БАЗА - МАРТЕН Локализирана в гр. Мартен, на 10км. от гр.Русе с два резервоарни парка с обща вместимост пет милиона литра. Петролната база е лецинзиран данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове. В базата се обработват, дизелово моторно гориво, газьол, биодизел, котелно гориво и гориво за отопление. ПЕТРОЛНА БАЗА - ВРАЦА Локализирана в гр. Враца, Източна промишлена зона на площ от 80 хил. кв. метра с три резервоарни парка с обща вместимост над 100 мил. литра. Възможност за едновременно разтоварване/товарене на ж.п. цистерни и автоцистерни Петролната база е лецинзиран данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове. В базата се обработват, автомобилни бензини, дизелово моторно гориво, биодизел, котелно гориво, базови масла, газьол, авиационен керосин и гориво за отопление. • СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ И двете бази разполагат с резервоари регистрирани, като складове за съхранение на задължителни запаси от нефтопродукти. В резервоарите се съхраняват запаси от дизелово моторно гориво ДМВ ЕООД предлага възможност, услугата по съхранение на задължителни запаси да се извършва с горива на вложителя или с гориво под наем. • АВТО ТРАНСПОРТ НА ОПАСНИ ТОВАРИ Още със създаването си фирмата получава лиценз за автомобилен транспорт на товари. Разполага със специализирани автомобили, както и различни видове автоцистерни за превоз на опасни товари. За поддръжката им фирмата разполага със собствен автосервиз. • РЕЧЕН ТРАНСПОРТ НА ОПAСНИ ТОВАРИ Дружеството притежава лиценз за речно корабоплаване и оперира със собствен речен транспорт - моторен танкоер "Якос". Техническите му характеристики отговарят на всички европейски нормативни изисквания за кораби, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа. • ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ НА ОПAСНИ ТОВАРИ Дружеството е лицензиран национален ЖП оператор, като разполага със собствен подвижен тракционен състав. • КОРАБНО БУНКЕРОВАНЕ Чрез собствения си данъчен склад намиращ се в близост до най-голямото речно пристанище на територията на България, ДМВ ЕООД осигурява денонощно корабно зареждане на горива за плавателните средства по р.Дунав. Кариери В ДМВ ЕООД работим в добре организирана, динамична и дружелюбна среда, създаваща атмосфера за постигане на общите цели на фирмата. При нас идеите и мнението на всеки наш колега са от значение. Личната инициатива на всеки един се цени и стимулира. Непрекъснатото развитие, мотивиране и прилагане на професионалните знания и умения на персонала ни осигуряват успешното развитие на фирмата. Всеки има подкрепа в процеса на непрекъснато учене и подобрение на работата и има ясна перспектива за професионалното си развитие. Екология Като фирма търгуваща и транспортираща горива и химикали, ние осъзнаваме своята отговорност и сме пряко ангажирани с опазването на околната среда. Работния процес, инвестиционните проекти и бъдещите планове за развитието ни са изцяло подчинени на идеята за природно съобразен начин на работа. Твърдо сме убедени в необходимостта от инвестиране в технологии за подобряване на екологичните условия за съхраняване и транспорт на горива и химически продукти. От друга страна няма да отстъпваме от позицията си за ангажиране на персонала от всички нива на фирмата за съответствие с приложимите изисквания по околна среда и предотвратяване на замърсяване. Ние ясно разбираме ролята на управление на качеството и околната среда за бъдещото ни развитие като фирма и сме уверени, че всеки от нас, съобразно своите възможности ще допринася за ефективното прилагане на екологичните норми. Ние с готовност ще отговаряме на предложенията за съвместна дейност и инициативи с организациите и институциите, работещи за опазване на еко равновесието в природата.


Контакти
"ДМБ ЕООД"
Всички обяви на "ДМБ ЕООД"
Няма актуални обяви